Jaunumi

05.12.2016 15:36
Sakarā ar to, ka AS "Sadales tīkls" veiks remontdarbus, trešdien, 7.decembrī no plkst. 9.30 līdz plkst. 15.30 tiks pārtraukta elektroenerģijas padeve pēc adreses
Mazā Dārza iela 13.
25.11.2016 10:26
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, kuras 100% kapitāla daļas pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai, rīko tai piederošās kustamās mantas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
07.10.2016 10:41
SIA “DDzKSU” informē, ka no šī gada 4.oktobra daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltumapgādes sistēmu automatizētie siltummezgli ieslēgti automātiskā režīmā un strādās atbilstoši uzstādītiem parametriem.
Papildus informāciju var saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā pa tālruni 65476100, elektroniski – rakstot e-pastu uz - dzksu@dzksu.lv.


Vakances