Jaunumi

20.02.2017 13:38
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde 2017. gada 28.februārī plkst. 9.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī sasauc kārtējo dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Budžeta 2017.gadam apstiprināšana.
2. Rīcības plāna 2017.gadam apstiprināšana.
3. Par SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu apstiprināšanu.
28.12.2016 11:42
Informējam, ka ar 2017.gada 1.janvāri SIA ”DDzKSU” klientiem maksa par maksājumu pieņemšanu un administrēšanu SIA „ Maxima Latvija” tirdzniecības vietās būs 0,50 EUR (piecdesmit eiro centi) apmērā par vienu apmaksājamo rēķinu.
07.10.2016 10:41
SIA “DDzKSU” informē, ka no šī gada 4.oktobra daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltumapgādes sistēmu automatizētie siltummezgli ieslēgti automātiskā režīmā un strādās atbilstoši uzstādītiem parametriem.
Papildus informāciju var saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā pa tālruni 65476100, elektroniski – rakstot e-pastu uz - dzksu@dzksu.lv.


Vakances