Jaunumi

09.12.2016 11:53
Sakarā ar to, ka AS "Sadales tīkls" veiks remontdarbus, otrdien, 13.decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 tiks pārtraukta elektroenerģijas padeve pēc adreses
Jātnieku iela 95.
06.12.2016 15:32
Sakarā ar to, ka AS "Sadales tīkls" veiks remontdarbus, piektdien, 9.decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 tiks pārtraukta elektroenerģijas padeve pēc adreses
Jātnieku iela 68.
25.11.2016 10:26
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, kuras 100% kapitāla daļas pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai, rīko tai piederošās kustamās mantas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Vakances