06.06.2023 14:26
SIA “Daugavpils ūdens” (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs) paziņo, ka 2023.gada 30.maijā plānos uzsākt projekta “Esošā ūdensvada posma ar kameru pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000046409” realizāciju. Pakalpojumu sniedzējs projekta ietvaros plāno veikt esoša esošā ūdensvada posma ar kameru pārbūvi. Pakalpojumu sniedzējs lūdz SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” informēt daudzdzīvokļu māju Tukuma ielā 38, Tautas ielā 83, 85, un Puškina ielā 90, Daugavpilī, iedzīvotājus par plānotiem darbiem.
02.06.2023 12:57
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem Smilšu - Jātnieku ielu krustojumā Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”, 5. jūnijā no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:
- Smilšu ielās 96, 98.
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam klientus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
01.06.2023 16:45
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem Vaiņodes – Krimuldas ielu krustojums, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Būvmehanizācija-D”, 07.06.2023. no plkst. 15:00 līdz plkst. 18:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:
- Vaiņodes ielā 6;
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
31.05.2023 11:04
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
2.Preču iela 3, 13,21;
Aglonas ielā 56;
Arhitektu ielā 4, 6, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26;
Atmatas 15;
Aveņu ielā 33, 37, 39;
Butļerova ielā 4, 6, 8, 10;
Cialkovska ielā 3, 5, 6, 7, 8, 10;
Dīķu ielā 6, 8, 10, 24, 33, 33a, 35, 41, 47;
Enerģētiķu ielā 2, 4, 6, 7, 8, 12;
Ezeru ielā 61a;
Inženieru ielā 2, 2a, 4, 6, 7, 8, 9, 9a, 12;
Jātnieku ielā 68, 76, 77a, 78, 80, 80a, 81, 81a, 84, 86, 88, 89, 95(2st; 3st.);
Kauņas ielā 134a, 163;
Lauska ielā 12, 14, 16;
Malu ielā 2, 9, 13, 15;
Mendeļejeva ielā 3;
Minskas iela 8;
Muitas ielā 8;
Neretas ielā 15;
Piekrastes ielā 25, 27, 31, 33, 35, 41, 41a, 43, 45, 47;
Raipoles ielā 1, 7, 7a, 10, 10a, 10b;
Rēzeknes ielā 1, 13, 15, 17, 17a;
Satiksmes ielā 7, 9;
Smilšu ielā 96, 98, 99, 105;
Smiltenes ielā 2, 4, 6, 8, 10;
Stāvā ielā 21, 22;
Svaru ielā 4;
Šaurā ielā 21, 24, 27, 29a;
Tartu ielā 2, 2a, 4, 6, 13, 15, 15a, 17, 21;
Telts ielā 9;
Valkas ielā 58;
Višķu ielā 14, 16, 28, 28a, 28b/v, 32;
Zeļinska ielā 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27.

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2023.gada 5.jūnija plkst.0.00 līdz 9.jūnijam plkst 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
25.05.2023 09:36
Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" informē, ka sakarā ar būvprojekta realizāciju "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" no 29.05.2023. plkst. 0830 līdz 03.07.2023 plkst. 1800 tiks pārtraukta siltumenerģijas (karstā ūdens) padeve sekojošiem objektiem:
Andreja Pumpura ielā 135, 137, 139, 141, 150;
Ziemeļu ielā 7, 7a, 7b, 8;
Užvaldes ielā 5.
24.05.2023 15:43
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 26.maijā, plkst. 9.30, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana.
3. SIA budžeta plāna grozījumu saskaņošana.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
5. Par piekrišanu slēgt līgumu par elektroenerģijas iegādi.
22.05.2023 14:47

Projekta “Energoefektivitātes telts” ietvaros Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs organizē telts dienu Andreja Pumpura skvērā 23.maijā no 9:00 līdz 16:00, lai palīdzētu ikvienam saprast daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu būtību un galvenos aspektus – nepieciešamos dokumentus, finansēšanas iespējas un lēmumpieņēmšanas procesus.

Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB): "Esošā energokrīze demonstrēja Latvijas sabiedrības atkarību no lētajiem energoresursiem. Turpinoties pasaules notikumiem, līdz šim esošā virzība nav bijusi ilgtspējīga un visas negatīvas sekas – augstie apkures rēķini un nekomfortabla iekštelpas vide – tiešā veidā ietekmē iedzīvotājus. Energoefektivitāte ir risinājums šo problēmu pārvarēšanai, kurā daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem ir galvenā loma, lai esošo situāciju mainītu."

Iedzīvotāju informētības paaugstināšanai ēku atjaunošanas jautājumos Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs īsteno projektu “Energoefektivitātes telts” ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta galvenais mērķis ir pastāstīt katram ieinteresētam par to, kāpēc un kā labāk būtu renovēt daudzdzīvokļu ēkas.

Projekta “Energoefektivitātes telts” ietvaros Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs organizē telšu dienas vairākās Latvijas pilsētās, lai palīdzētu ikvienam saprast daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu būtību un galvenos aspektus – nepieciešamos dokumentus, finansēšanas iespējas un lēmumpieņēmšanas procesus.
19.05.2023 15:43
Iestājoties siltajam laikam, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī aktīvi sākas remontdarbi, kas saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanu. Šogad SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk SIA “DDzKSU”) saņēma rekordlielu pieteikumu skaitu no iedzīvotājiem, kuri vēlas paaugstināt savu māju energoefektivitāti.

„Uz doto brīdi mums ir jau četras mājas, kuru iedzīvotāji nolēma veikt pilnu renovāciju. Tās ir dzīvojamās mājas Tukuma ielā 38, Kandavas ielā 13, 18. novembra ielā 197V un Rēzeknes ielā 13”, - stāsta SIA “DDzKSU” valdes locekle Nataļja Rustkova. Pašlaik notiek nepieciešamie sagatavošanas darbi – dzīvokļu īpašnieku sapulces/aptaujas rīkošana, iepirkumu procedūras, līgumu noslēgšana un citi nepieciešamie darbi, lai varētu sākt būvdarbus.

Papildus tam, daudzās dzīvojamās mājās jau tiek veikti daļējas renovācijas darbi. Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, visvairāk pieteikumu ir saņemts jumtu remontiem - 20 mājās. Bēniņu siltināšanai ir pieteikušās 8 mājas, kārstā ūdens apgādes cauruļu nomaiņai un siltumizolācijas ierīkošanai - 6 mājas, siltummezglu renovācijai - 3 mājas, alokatoru uzstādīšanai - 3 mājas, gala sienu siltināšanai - viena māja, un balkonu renovācijai - viena māja. Kā arī 20 mājas izteica vēlmi labiekārtot teritoriju, un viena māja - pieslēgties pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš: „Tiekoties ar iedzīvotājiem Daugavpils apkaimēs, mēs stāstām, atgādinām par procedūrām, kas ir jāveic, lai sakārtotu mājas. Mēs informējam gan par pieejamām pašvaldības programmām, gan par valsts atbalstu - ALTUM pilnas māju renovācijas programmu”.

Daugavpils pašvaldība līdzfinansē līdz 30% no izmaksām, kas saistītas ar jumta kapitālo remontu vai bēniņu siltināšanu. Citiem labiekārtošanas vai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem var saņemt līdz 80% pašvaldības līdzfinansējuma. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas valsts programma ALTUM segs līdz 49% no kopējām energoefektivitātes projekta izmaksām (bez PVN). ALTUM programmas finansējums ir 57,2 miljoni eiro, un tas paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai.

Sīkāk par līdzfinansēšanas iespējām un programmām var uzzināt SIA “DDzKSU” mājās lapā vai vēršoties pie uzņēmuma speciālistiem, zvanot 654 07272, 654 07273, 654 34043, 654 07291, vai klātienē Liepājas ielā 21, Daugavpilī.
08.05.2023 13:58
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

Ķieģeļu ielā 4, 5, 16, 17, 18, 19.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2023.gada 29.maijā plkst.0.00 līdz 30.maijam
plkst. 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

08.05.2023 13:58
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
Gaismas ielā 2, 4, 5, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32;
Akadēmika Graftio ielā 21, 23, 29, 31.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2023.gada 22.maija plkst.0.00 līdz 23.maija plkst. 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100
05.05.2023 12:42
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR ir saņemti pirmie laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti, kas liecina par putnu gripas vīrusa gēna klātbūtni 7 no 11 beigtajiem savvaļas putniem no Daugavpils Esplanādes dīķa. Izolētais putnu gripas vīrusa tips ir H5N1. Šis tips Latvijā savvaļas putniem konstatēts arī iepriekšējos gados. H5N1 ir šobrīd dominējošais putnu gripas tips arī citās Eiropas valstīs.

Laboratoriskā izmeklēšana joprojām turpinās, lai noteiktu putnu gripas H5N1 vīrusa tipa patogenitāti.

PVD aicina iedzīvotājus neapmeklēt minēto teritoriju un neaiztikt mirušus putnus, lai neapdraudētu savu veselību un nepieļautu slimības tālāku izplatību. Tāpat lūdzam neļaut mājdzīvniekiem piekļūt šai teritorijai un nenest slimus un novārgušus savvaļas putnus mājās, uz dzīvnieku patversmēm vai veterinārajām klīnikām, jo putnu gripa nav izārstējama.

Informācija par putnu gripas bīstamību sabiedrības veselībai pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/putnu-gripa

PVD aicina mājputnu turētājus rūpīgāk kā jebkad ievērot biodrošības prasības un nekavējoties informēt veterinārārstu vai PVD par mājputnu saslimšanu vai pēkšņu nobeigšanos.
03.05.2023 10:30
Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" informē, ka sakarā ar darbu veikšanu objektā "Tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielā posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai" no 10.05.2023. plkst. 0830 līdz 17.05.2023 plkst. 2000 tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve sekojošiem objektiem:

Smilšu ielā 92B, 94, 96, 98, 99, 100, 103, 105;

Jātnieku ielā 64, 66, 68, 70, 72, 74;

Miera ielā 143A.

Siltumenerģijas padeves pārtraukšana saistīta ar to, ka pašreiz atjaunojamajos ielu posmos tiks ieklāts jauns asfalta segums, kā arī tramvaja sliedes, un uzņēmums vēlas nodrošināt, lai avārijas dēļ tuvākajā nākotnē nevajadzētu bojāt šo jaunuzklāto segumu. Tāpēc šajā ielas posmā novecojušas siltumtrases nomainīs ar jaunām un drošām.
03.05.2023 08:51
Sakarā ar projekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A. Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" realizāciju tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde (nebūs karstā ūdens) dzīvojamajā majā Aglonas ielā 3 no 8.05 plkst. 8.30 līdz 12.06 plkst. 18.00.
Situmenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms noradītā laika. PAS "Daugavpils siltumtīkli" atvainojas par sagādatajām neērtībam.
03.05.2023 08:50

Lai apkures sezonā katram Daugavpils pilsētas iedzīvotājam, kurš izmanto centralizēto siltumapgādi, būtu pieejams karstais ūdens un apkure, jau drīzumā tiks veiktas siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes.
PAS “Daugavpils siltumtīkli” informē, ka no 2023. gada 8. maija plkst. 00.00 līdz 2023. gada 9. maija plkst. 16.00 lokālās katlumājas “Cietoksnis” siltumapgādes zonā tiks veikta siltumtīklu hidrauliskā pārbaude, kā rezultātā tiks pārtraukta karstā ūdens piegāde sekojošām ēkām:
1. Oficieru iela 4, 6, 8
Aleksandra iela 10
Cēsu iela 14, 16, 16a
Hospitāļa iela 1, 3
Imperatora iela 3, 8
Komandanta iela 3, 4, 7
Konstantīna iela 6, 8
Mihaila iela 3, 12
Vaļņu iela 31, 33, 33a, 37, 39, 41.
Gadījumā, ja šajā siltumapgādes zonā pārbaužu laikā netiks konstatēti siltumtrašu posmi, kuros būtu nepieciešams veikt remontdarbus, tad karstais ūdens augstāk norādītajās adresēs parādīsies ātrāk par norādīto hidraulisko pārbaužu beigu laiku.
27.04.2023 14:32
Предприятие жилищно-коммунального хозяйства сообщает, что со 2 мая в многоквартирных домах, которые находятся на обслуживании ПЖКХ, завершится отопительный сезон.

Начиная со 2 мая, жители, которые планируют работы в системе отопления своих квартир (замена радиаторов согласно проекту и полотенцесушителей, работающих от системы отопления), и желают воспользоваться услугами сантехников предприятия, могут писать заявления.
Информируем, что замена отопительных приборов, за исключением аварийных ситуаций, производится вне отопительного сезона.
Если жители будут выполнять работы в квартирах самостоятельно, то необходимо письменно обратиться в ПЖКХ и заказать слив воды из системы. Клиентам нужно будет оплатить слив, поскольку он оявляется неотъемлемой частью технологического процесса. Для этого согласие других собственников не требуется. С детальными расценками на услуги можно ознакомиться на домашней странице предприятия www.ddzksu.lv в разделе «Клиенты» и далее подразделе «Обслуживание клиентов».

Информация по телефонам: 654 34043 и 654 07273.
27.04.2023 14:28
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» paziņo, ka no šī gada 2. maija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras apsaimnieko DDzKSU, tiek noslēgta apkures sezona.

Sākot ar 2. maiju, iedzīvotāji, kuri plāno veikt darbus sava dzīvokļa apkures sistēmā (saskaņā ar projektu - radiatoru nomaiņa, un dvieļu žāvētāju maiņa, kas darbojas no apkures sistēmas), un kuri vēlas izmantot uzņēmuma santehniķu pakalpojumus, šo darbu izpildei ir jāraksta iesniegums.
Informējam, ka apkures ierīču nomaiņas darbi tiek veikti ārpus apkures sezonas, izņemot avārijas gadījumus.
Ja iedzīvotāji veiks darbus patstāvīgi saviem spēkiem, tam ir nepieciešams rakstīt iesniegumu DDzKSU ar pieteikumu ūdens noliešanai no sistēmas. Klientiem ir jāapmaksā ūdens noliešana, jo tā ir tehnoloģiskā procesa neatņemama daļa. Citu dzīvokļu īpašnieku piekrišana tam nav vajadzīga.
Ar pakalpojumu detalizētu cenrādi var iepazīties uzņēmuma vietnē www.ddzksu.lv sadaļas “Klientiem” apakšsadaļā “Klientu apkalpošana”.

Papildus informācija pa tālr.: 654 34043 un 654 07273.
26.04.2023 15:27
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma" darba laiks maija svētkos:
1. maijs - brīvdiena
2. maijs - 8.00 - 17.00 (12.00 - 12.45 pusdienu pārtraukums). Abonentu nodaļa strādā bez pusdienu pārtraukuma.
3. maijs - 8.00 - 13.00.
4. - 7. maijs - brīvdienas
20. maijs - 8.00 - 15.00.
26.04.2023 09:53
Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" informē, ka sakarā ar darbu veikšanu objektā "Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielās un esošas tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes "Ķīmija"-" Vecstropi" Daugavpilī" no 08.05.2023. pīkst. 08:30 līdz 23.05.2023 pīkst. 20:00 tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve sekojošiem objektiem:
Atpūtas ielā 43;
Vaiņodes ielā 6.
Papildus tam informējam, ka sakarā ar darbu veikšanu objektā "Tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielā posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai" no 10.05.2023. pīkst. 08:30 līdz 17.05.2023 pīkst. 20:00 tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve sekojošiem objektiem:
Smilšu iela 96, 98, 99, 105;
Jātnieku ielā 68.
21.04.2023 11:42
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

Mihaila ielā 12;
Imperatora ielā 3;
Konstantīna ielā 6;
Komandanta ielā 4;
1.Oficieru ielā 4, 6, 8;
Aleksandra ielā 6, 8, 10;
Hospitāļa ielā 1;
Vaļņu ielā 31, 33a, 37, 39, 41;
Cēsu ielā 14, 16, 16a


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2023.gada 8.maija plkst.0.00 līdz 10.maijam 18.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

21.04.2023 11:02
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

Patversmes ielā 2, 4, 8, 10;
Augstā ielā 1, 3, 4, 6, 8;
Graudu ielā 3.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2023.gada 15.maija plkst.0.00 līdz 2023.gada 16.maija plkst.16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
16.04.2023 15:56
SIA"DDzKSU" paziņo, ka sakarā ar gruntsūdeņu līmeņa palielināšanos un lai nepieļautu apdraudējumu cilvēku drošībai, AS "SADALES TĪKLS" bija spiesta atslēgt elektroenerģijas padevi dzīvojamās mājās Daugavpilī Kandavas ielā 2, 4, Vienības ielā 8, 28 un Teātra ielā 34. Samazinoties ūdens līmenim, elektroenerģijas padeve tiks atjaunota. SIA"DDzKSU" dara visu iespējamo un atvainojas par sagādātajām neērtībām.
12.04.2023 10:42
Pavasarī, kad dienas laikā gaisa temperatūra ir +10 vai pat +15 grādi, bet naktī zemāka par 0, automatizētā apkures sistēma nodrošina automātisko siltuma padevi, atkarībā no ārējā gaisa temperatūras. Automatizētā sistēma nodrošina sistēmas darbu, lai mājas netiek pārkurinātas, tādējādi tiek ekonomēta siltumenerģija apkures vajadzībām.
Sakarā ar mainīgiem laika apstākļiem, SIA „DDzKSU” nodrošinās apkuri dzīvojamās mājās, kamēr neiestāsies vienmērīgi silti un sausi laika apstākļi (diennakts gaisa temperatūrai trīs diennakšu laikā ir jābūt, vidēji, +8 grādi). Jau tagad visās mājās ar centralizēto siltumapgādi automatizētās apkures sistēmas nodrošina režīmu, kas atbilst esošiem laika apstākļiem, kā rezultātā tiek novērsta mitruma veidošanās iespēja dzīvoklī. Gadījumā, ja māju dzīvokļu īpašnieki vēlas atslēgt apkuri citā laikā, agrāk vai vēlāk par apkures sezonas beigām, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vai dzīvokļu īpašnieku biedrība (kopsapulcē) var pieņemt atbilstošu lēmumu un iesniegt to rakstiski SIA „DDzKSU”.
Lūdzam ņemt vērā, ka laika apstākļi dažādi ietekmē gaisa temperatūru māju dzīvokļos. Tas ir atkarīgs no tā, kur nokļūst saules stari. Tādējādi gaisa temperatūra dzīvokļos saules un ēnas pusē var krasi atšķirties. Automatizētā sistēma ir uzstādīta, lai vienmērīgi nodrošinātu komfortu visās telpās.
Gadījumā, ja automatizētā apkures sistēma nefunkcionē saskaņā ar ārējā gaisa temperatūras svārstībām, lūdzam zvanīt siltummezglu operatoram (tālr.654-34979) vai avārijas dienestam (tālr.654-76100).
11.04.2023 10:43
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" klientiem tagad ir iespēja pieteikt skaitītāju nomaiņu elektroniski.
To var ērti izdarīt, veicot autorizāciju portālā mans.ddzksu.lv sadaļā "Skaitītāju nomaiņa".
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" aicina iedzīvotājus pārbaudīt ūdens skaitītāju verificēšanas derīguma termiņus, kas ir norādīti rēķinos.
03.04.2023 11:53
Daugavpils pilsētas pašvaldība aicina daudzdzīvokļu māju vecākos un iniciatīvās grupas piedalīties diskusijā “Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana un apkure Daugavpilī: secinājumi un perspektīvas”, kura notiks 2023. gada 13. aprīlī plkst. 18.00 Kr. Valdemāra ielā 1 (konferenču zālē).
Pasākuma laikā pašvaldības uzņēmumu “Daugavpils siltumtīkli” un “Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” pārstāvji informēs par sava darba aktualitātēm, kā arī dos ieteikumus efektīvai un mūsdienīgai namu apsaimniekošanai un labiekārtošanai. Savukārt, viens no Daugavpils māju vecākajiem pastāstīs par savu pieredzi mājas energoefektivitātes palielināšanā un rēķinu par apkuri samazināšanā.
Pasākuma dalībnieki varēs uzdot interesējošus jautājumus uzņēmumu “Daugavpils siltumtīkli” un “Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” speciālistiem un rosināt diskusijas.
Piedalīties diskusijā aicināti visi Daugavpils apsaimniekošanas uzņēmumu un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvu pārstāvji.
29.03.2023 11:46
24.03.2023 15:24
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 11.aprīlī, plkst. 11.00, ar šādu darba kārtību:
Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
Grozījumi SIA Statūtos.
14.03.2023 15:41
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem lūdzam iepazīties ar sekojošiem punktiem:

3.3.4. Prasības būvju konstruktīvajām daļām un elementiem:

101.2.6. Daudzdzīvokļu namos aizliegts krāsot lodžijas, balkonus un durvis dažādās
krāsās, izņemot gadījumus, kad daudzkrāsainība ir būvniecības ieceres
dokumentācijā kā arhitektonisks izteiksmes līdzeklis.

102. Prasības lodžijām, balkoniem, logiem, durvīm un skatlogiem:

102.1. Daudzdzīvokļu māju lodžiju pārbūvēšanu un aizstiklošanu, logu nomaiņu pret logiem
ar atšķirīgām formām un dalījumu, kā arī arhitektoniski atšķirīgu ārdurvju
nomaiņu atļauts veikt tikai pēc vienota, visas ēkas fasādes risinājuma (saskaņā ar
izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju).

03.03.2023 08:26
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70. pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023. gada 7. martā, plkst. 9.10, ar šādu darba kārtību:
Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
Par budžeta un rīcības plāna 2023. gadam apstiprināšanu.
Par piekrišanu slēgt līgumu ar SIA “Montāžas-remonta firmu “LIFTS”” par pasažieru liftu piegādi un uzstādīšanu.
15.02.2023 09:29
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk SIA) valde paziņo, ka ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā, proti, tā kā iepirkumam pieteicās tikai viens pretendents, SIA spiesta pārtraukt iepirkumu Nr. SIA DDzKSU-2022/102K “Elektroenerģijas iegāde”, līdz ar ko 2023.gada 14. februārī plkst. 9.30 nozīmētā dalībnieku sapulce tiks atcelta.

Sveiki! Es esmu Namiņš!
Varu Jums palīdzēt?