21.11.2022 08:28
29.11.2022 laika posmā no plkst. 10:20 līdz 13:20 (atslēguma Nr. 1074371)
Smilšu iela 27, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01035423V 5111890500 T10193 Z11
Smilšu iela 29A, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01035425R 5119414959 T10193 Z11
29.11.2022 laika posmā no plkst. 14:00 līdz 15:00 (atslēguma Nr. 1074374)
Smilšu iela 29A, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01035425R 5119414959 T10193 Z11
Smilšu iela 27, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01035423V 5111890500 T10193 Z11
21.11.2022 08:27
28.11.2022 laika posmā no plkst. 09:20 līdz 12:00 (atslēguma Nr. 1074300)
18. novembra iela 173, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-
STO01034683A
4300450680 T10254 Z6
28.11.2022 laika posmā no plkst. 12:00 līdz 15:00 (atslēguma Nr. 1074306)
18. novembra iela 173, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-
STO01034681E
93005240 T10254 Z6
16.11.2022 16:40
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 30.novembrī, plkst. 9.15, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
3. Atļaujas saņemšana amatu savienošanai.
16.11.2022 09:32
par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem A.Pumpura – Bauskas ielu krustojumā, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 23.11.2022. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:
A.Pumpura ielā 1,
Bauskas ielās 5, 6, 7,
Kauņas ielā 9.
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
15.11.2022 11:33
24.11.2022 laika posmā no plkst. 12:00 līdz 17:00 (atslēguma Nr. 1074008)
Liepājas iela 23, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034561O 4301052971 T10254 Z6
14.11.2022 08:44
23.11.2022 laika posmā no plkst. 10:20 līdz 15:20 (atslēguma Nr. 1073480)
Tautas iela 96, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO010351139 4105777359 T10254 Z8
18. novembra iela 171, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-
STO010346791
14.11.2022 08:43
22.11.2022 laika posmā no plkst. 08:40 līdz 09:20 (atslēguma Nr. 1073242)
Tautas iela 83, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01035103C 4300447686 T10254 Z3
Liepājas iela 25, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034563K 4301053051 T10254 Z3
22.11.2022 laika posmā no plkst. 13:00 līdz 13:40 (atslēguma Nr. 1073255)
Liepājas iela 25, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034563K 4301053051 T10254 Z3
Tautas iela 83, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01035103C 4300447686 T1025
14.11.2022 08:41
22.11.2022 laika posmā no plkst. 09:00 līdz 13:00 (atslēguma Nr. 1073245)
Tautas iela 85, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO010351074 4302547881 T10254 Z3
22.11.2022 laika posmā no plkst. 13:00 līdz 16:00 (atslēguma Nr. 1073346)
Liepājas iela 25, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034563K 4301053051 T10254 Z3
22.11.2022 laika posmā no plkst. 14:00 līdz 17:00 (atslēguma Nr. 1073349)
Tautas iela 83, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01035103C 4300447686 T10254 Z3
11.11.2022 12:00
21.11.2022 laika posmā no plkst. 09:00 līdz 12:00 (atslēguma Nr. 1072994)
Puškina iela 90, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO010348484 11732380 T10339 L-10
Puškina iela 90, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO010348468 11732925 T10339 L-10
Puškina iela 90, Daugavpils LIFTS 43Z-STO01034850H 11736605 T10339 L-10

21.11.2022 laika posmā no plkst. 12:00 līdz 17:00 (atslēguma Nr. 1073077)
Tukuma iela 38, Daugavpils LIFTS 43Z-STO010351422 11715766 T10339 Z1
Tukuma iela 38, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01035144Z 5308670481 T10339 Z1
Tukuma iela 38, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01035202A
11.11.2022 11:58
21.11.2022 laika posmā no plkst. 08:30 līdz 09:30 (atslēguma Nr. 1072983)
Tukuma iela 38, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01035202A 11711585 T10339 Z1
Tukuma iela 38, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01035144Z 5308670481 T10339 Z1
Tukuma iela 38, Daugavpils LIFTS 43Z-STO010351422 11715766 T10339 Z1

21.11.2022 laika posmā no plkst. 11:30 līdz 12:30 (atslēguma Nr. 1073000)
Tukuma iela 38, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01035202A 11711585 T10339 Z1
Tukuma iela 38, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01035144Z 5308670481 T10339 Z1
Tukuma iela 38, Daugavpils LIFTS 43Z-STO010351422
01.11.2022 09:32
SIA “DDzKSU” informē, ka no 2023.gada visā dzīvojamā fondā būs tarifa paaugstinājums. Tāda nepieciešamība radās, sakarā ar smagu situāciju pakalpojumu tirgū, celtniecības sfērā un cenu paaugstinājumu energoresursiem. Mājās, kur balkoni ir neapmierinošā stāvoklī papildus pamata tarifam tiks pievienoti uzkrājumi balkonu remontam. Gadījumā, ja mājas iedzīvotāji dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē līdz 1.decembrim pieņems lēmumu neveikt dotos darbus, tarifs tiks izmainīts, savukārt visa atbildība par iespējamo zaudējumu trešajām personām, dzīvokļu īpašniekiem, pārvaldošajai kompānijai, gulsies uz visiem dzīvokļu īpašniekiem, tā kā balkons ir dzīvokļu īpašnieku kopējais īpašums.

Ar cieņu, SIA “ DDzKSU” administrācija
11.10.2022 11:41
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka 2022.gada 10.oktobra vēstuli Nr.1.2.-8/1790 un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu un piekto daļu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 17.oktobrī, plkst.10:00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Ziņojums par SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” starpposmu revīzijas gaitu.
07.10.2022 09:56
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 11.oktobrī, plkst.11:00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu slēgt aizdevumu līgumus.
04.10.2022 07:51
Daugavpils dzīvojamās mājās tiek pieslēgta apkure
2022. gada 03. oktobrī SIA „DDzKSU” pārvaldāmās mājās tika uzsākta apkures sezona. Iedzīvotājus aicina pārbaudīt apkures ierīču darbību un gadījumā, ja no dzīvoklī esošām apkures ierīcēm kāda nesilda, zvanīt un atstāt pieteikumus apkures sistēmas atgaisošanai.

Līdz 03.10.2022 SIA „DDzKSU” saņēma 110 pieteikumus ar lūgumu pieslēgt apkuri pirms centralizētas pieslēgšanas.
Pazeminoties gaisa temperatūrai, nolemts uzsākt apkures sezonu arī pārējās dzīvojamās mājās.
Gadījumā, ja konstatējat, ka kāds no radiatoriem nestrādā un nepieciešama sistēmas atgaisošana, par to jāziņo:
- 1.Namu apsaimniekošanas iecirknim(Imantas iela 35A, Daugavpilī): 654-25441, 654-25130;
- 2.Namu apsaimniekošanas iecirknim (Inženieru iela 2A, Daugavpilī): 654-44031, 654-42702;
- 3.Namu apsaimniekošanas iecirknim (Kauņas iela 7, Daugavpilī): 654-37044, 654-31939.
- Abonentu daļai pa tālr. 654-07291; 654-07288; 654-07286; 654-07284; 654-07267
- Ražošanas tehniskās daļas speciālistiem pa tālr. 654-34979; 654-07273; 654-34043
- Avārijas dienestam 654-76100; 27013911.

Automatizētā siltummezgla automātika ar uzstādītajiem standarta režīmiem padod siltumu dzīvokļiem pie ārējās gaisa temperatūras līdz +10ºC, pēc apkures atslēgšanas siltuma padeve tiek atjaunota pēc tam, kad gaisa temperatūra nokrīt zemāk par +8ºC (standarta iestatījumi). Esošos parametrus var mainīt dzīvojamās mājas pilnvarota persona, uzrakstot iesniegumu, kurā jānorāda, pie kādas ārējā gaisa temperatūras ir jāatslēdzas siltummezglam.
Esošos laika apstākļos ir grūti noteikt, kāda iemesla dēļ nestrādā apkures sistēma – vai tas ir aizgaisošana un ir nepieciešams iesniegt pieteikumu avārijas dienestam, vai sistēma nestrādā, jo ārējā gaisa temperatūra ir augstāka par +10ºC un jāuzgaida, kamēr mainīsies laika apstākļi.
Lūdzam klientus pirms pieteikuma iesniegšanas pievērst uzmanību minētajiem apstākļiem, lai novērstu nepamatotas sūdzības.
03.10.2022 16:55
SIA „DDzKSU” santehniķu brigādes no pilsētas apkures sezonas sākuma strādāja pastiprinātā režīmā, katru dienu līdz plkst. 21:00 darba dienās un brīvdienās. Apkures sistēmu atgaisošana tika veikta rindas kartībā pēc iesniegumu saņemšanas datuma. Visiem dzīvokļiem neatkarīgi no apkures radiatoru skaita tiks veikts piestādīts siltuma pārrēķins.
Gadījuma ja ir nepieciešama apkures sistēmas atgaisošana lūdzu zvanīt:
27489146 Valdes loceklis Ilona Jakovļeva 8:00 – 22:00
25909745 Bāzes vadītājs Valerijs Kālans 8:00 – 22:00
20374648 Izpilddirektors Nikolajs Petkevičs 8:00 – 22:00
65476100 Avārijas dienests 0:00 – 24:00
27013911 Avārijas dienests 0:00 – 24:00
65434979 Operators 8:00 – 17:00
65407273 Inženieris 8:00 – 17:00
65407284 Abonentu nodaļa 8:00 – 17:00
65407291 Abonentu nodaļa 8:00 – 17:00
65407286 Abonentu nodaļa 8:00 – 17:00
65407278 Abonentu nodaļa 8:00 – 17:00
65407288 Abonentu nodaļa 8:00 – 17:00
65407276 Abonentu nodaļa 8:00 – 17:00
65425130 Nai 1 8:00 – 17:00
65425441 Nai 1 8:00 – 17:00
65442702 Nai 2 8:00 – 17:00
65444031 Nai 2 8:00 – 17:00
65431939 Nai 3 8:00 – 17:00
65437044 Nai 3 8:00 – 17:00
03.10.2022 09:03
2022.gada 03.oktobrī SIA „DDzKSU” pārvaldāmās mājās tika uzsākta apkures sezona.
Līdz 03.10.2022 SIA „DDzKSU” saņēma 110 pieteikumus pieslēgt apkuri pirms centralizētas pieslēgšanas.
26.09.2022 07:52
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 30.septembrī, plkst.10:00, ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
3. SIA budžeta un iepirkumu plāna grozījumu saskaņošana.
05.09.2022 16:01
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 15.septembrī, plkst.9:00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
3. SIA valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšana.
4. SIA budžeta un iepirkumu plāna grozījumu saskaņošana.
08.08.2022 13:49
SIA „DDzKSU” klientu uzmanībai


SIA „DDzKSU” pieņem iedzīvotāju pieteikumus darbiem apkures sistēmās, ieskaitot sistēmas ūdens noliešanai un piepildīšanai, radiatoru nomaiņai, dvieļu žāvētāju pārnešanai vai nomaiņai, līdz 2022.gada 15.augustam, ieskaitot. Pieteikumus var iesniegt SIA „DDzKSU” Liepājas ielā 21, Daugavpilī.
No 31.augusta tiks uzsākti māju apkures sistēmu aizpildīšanas un iepriekšējās atgaisošanas darbi, tāpēc pieteikumi iepriekš norādītajiem darbiem, izņemot avārijas gadījumus, netiks pieņemti.

Tālruņi informācijas saņemšanai: 654-34043, 654-07273.
19.07.2022 14:13
par dalībnieku sapulces sasaukšanu:
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 29.jūlijā, plkst.9:00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam par 2022.gada pārskata revīziju.
3. SIA darbības finanšu pārskatu iesniegšanas termiņa noteikšana.
14.07.2022 10:38
Paziņojums mikrorajona „Križi” iedzīvotājiemSakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

Poligona ielā 48, 58;

Viršu ielā 46, 47, 48, 50.Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2022.gada 15.augusta plkst.0.00 līdz 16.augustam 16.00.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
14.07.2022 10:37
Paziņojums mikrorajona „Vecstropi” iedzīvotājiemSakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

18.Novembra ielā 319, 319B, 319V;

Atpūtas ielā 43;

Čiekuru ielā 3, 3B, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8;

Vaiņodes ielā 6.Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2022.gada 8.augusta plkst.0.00 līdz 9.augustam 16.00.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
14.07.2022 10:37
Paziņojums mikrorajona „Kalkūni” iedzīvotājiemSakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

Ķieģeļu ielā 4, 5, 16, 17, 18, 19.Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2022.gada 1.augusta plkst.0.00 līdz 2.augustam 16.00.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
13.07.2022 11:08
Paziņojums mikrorajona „Ruģeli” iedzīvotājiemSakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
Gaismas ielā 2, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32;

Akadēmika Graftio ielā 21, 23, 29, 31.Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2022.gada 25.jūlija plkst.0.00 līdz 27.jūlijam 16.00.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
13.07.2022 08:28
Sakarā ar būvprojekta „Esošas siltumkameras (2k-11) atjaunošana Tautas iela un A.Pumpura ielas krustojumā, Daugavpilī” realizāciju, tiks veikta siltumenerģija padeves pārtraukšana no 15.07.2022. plkst. 08³° līdz 25.07.2022. plkst. 20°° sekojošiem objektiem:

Tautas ielā 8, 16, 20.
04.07.2022 14:08
Informējam, ka ar 27.07.2022.g. ūdens skaitītāju rādījumi pa tālruni netiks pieņemti. Lūdzam nodot vai papīrveidā vai mans.ddzksu.lv mājas lapā.
02.06.2022 16:53
Paziņojums mikrorajona „Centrs” iedzīvotājiem

Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

18.Novembra ielā 17, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 45;
Alejas ielā 5, 7, 9, 11, 12, 62, 64, 66, 68, 86;
Balvu ielā 3, 3a;
Cietokšņa ielā 3a, 8, 11/13, 14, 18, 20, 23, 27, 34, 35, 39, 48, 53, 55, 55a, 57, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 73;
Daugavas iela 8, 22/24;
Dzelzceļu ielā 5, 16, 20;
Februāra ielā 28, 29, 30;
Ģimnāzijas ielā 2, 3, 6, 7/9, 14, 18, 22, 24, 25, 25a, 26, 28, 34/36;
Imantas ielā 2, 4, 9, 18, 33, 35, 35a, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53;
Kandavas ielā 2, 4, 4a, 7, 7a, 9, 11, 13, 20, 21, 23;
Krāslavas iela 62, 65;
Kr.Valdemāra ielā 2, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 25, 31, 35, 39/41;
Lāčplēša ielā 3, 24, 28, 30, 36/38, 40, 44, 45;
Mihoelsa ielā 2a, 3, 5, 8, 10, 35, 39, 41, 58, 68;
Muzeja ielā 5;
Nometņu ielā 5, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 66;
Parādes ielā 13, 15, 15a, 17;
Raiņa ielā 3, 5, 7, 8, 12, 14a, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 26a, 26c;
Rīgas ielā 34, 42, 46, 58, 59, 66, 68, 70a, 72, 76, 76a;
Sakņu ielā 14a, 17, 28;
Saules ielā 4, 10, 12, 17, 17a, 28/41, 29, 33, 37, 41, 57, 66, 67, 68, 69, 73;
Stacijas ielā 47, 107, 109a, 111, 111a, 113, 115, 115a, 117, 117a, 119, 119a, 121, 121a, 121b, 123, 123a, 125, 127;
Stadiona ielā 2, 4, 8, 8a, 10, 12, 12a, 14, 16, 18, 20;
Sporta ielā 2;
Teātra ielā 2, 4, 13, 15/17, 30, 32, 34;
Vidus ielā 14/16;
Viestura ielā 1, 4, 13, 25, 27, 68, 88/92;
Vienības ielā 4, 5, 7, 8, 11, 23, 25, 26, 28, 32, 32a, 34, 34a, 36, 38, 38a, 40, 42, 42a, 44.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2022.gada 4.jūlija plkst.0.00 līdz 2022.gada 8.jūlija plkst.16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

02.06.2022 16:52
Paziņojums mikrorajona „Čerepovo” iedzīvotājiemSakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

Patversmes ielā 2, 4, 8, 10;

Augstā ielā 1, 3, 4, 6, 8;

Graudu ielā 3.Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2022.gada 27.jūnija plkst.0.00 līdz 2022.gada 29.jūnija plkst.18.00.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

25.05.2022 09:25
Ārējo siltumtīklu hidrauliskos pārbaudījumus ik gadu veic PAS „Daugavpils siltumtīkli”. PAS „Daugavpils siltumtīkli” nesaskaņo pārbaudījuma grafiku ar SIA „DDzKSU”. SIA „DDzKSU” vienkārši informē savus klientus par pārbaudījuma veikšanas datumiem un termiņiem, pamatojoties uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” vēstulēm.

SIA „DDzKSU” nav tiesību izmainīt datumus un hidraulisko pārbaudījumu termiņus. Par doto jautājumu ir nepieciešams griezties PAS „Daugavpils siltumtīkli”.