19.09.2017 15:02
Sakarā ar to, ka SIA "Daugavpils Ūdens" veiks remontdarbus, trešdien, 20. septembrī no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00 tiks pārtraukta ūdens padeve pēc adreses
Kandavas iela 20.
15.09.2017 14:17
21.09.2017 plkst.17.30, Cialkovska iela 10 notiks dzīvokļu īpašnieku kopsapulce par sekojošo jautājumu:
Autostāvvietas uzbūvēšana par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
15.09.2017 14:16
20.09.2017 plkst.17.30, Minskas ielā 8 notiks dzīvokļu īpašnieku kopsapulce par sekojošo jautājumu:
Autostāvvietas uzbūvēšana par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
15.09.2017 11:58
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumus.
Dalībnieku sapulce notiks 2017.gada 28.septembrī plkst. 9.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

15.09.2017 11:18
2017. gada 16. – 22. septembrī Daugavpilī norisināsies aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros. Tās mērķis ir aicināt cilvēkus dažādot pārvietošanās veidus, lai risinātu Eiropas Savienības iedzīvotājiem aktuālas problēmas – mazinātu satiksmes sastrēgumus un atmosfēru sasildošo izplūdes gāzu apjomu pilsētās, mudinātu pārvietoties ar velosipēdu un kājām, uzlabojot eiropiešu dzīves un apkārtējās vides kvalitāti
29.08.2017 14:15
SIA "DDzKSU" informē, ka apkures ierīču nomaiņas darbus dzīvokļos nepieciešams izpildīt līdz 15.septembrim.
No 16.septembra visi darbi, kuri ir saistīti ar apkures ierīču nomaiņu tiks pārtraukti, netiks pieņemti iesniegumi ar lūgumu noliet ūdeni no apkures sistēmas.
20.07.2017 13:45
Atvieglo atbalsta saņemšanas nosacījumus daudzdzīvokļu ēku renovācijai
28.12.2016 11:42
Informējam, ka ar 2017.gada 1.janvāri SIA ”DDzKSU” klientiem maksa par maksājumu pieņemšanu un administrēšanu SIA „ Maxima Latvija” tirdzniecības vietās būs 0,50 EUR (piecdesmit eiro centi) apmērā par vienu apmaksājamo rēķinu.
16.06.2016 14:18
Cienījamie klienti, SIA “ DDzKSU” informē, ka Saeima 2015.gada 30.novembrī pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājās spēkā 2016.gada 1.janvārī. Līdz ar to, sākot no 2016.gada 1.jūlija, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa ir apliekama ar PVN 21%.
25.04.2016 13:57
SIA “DDzKSU” piedāvā iepazīties ar AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" atbildēm par jauno atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
20.04.2016 08:59
2016. gada aprīlī Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros uzsāk informatīvu semināru ciklu par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu mājās un pieejamo valsts atbalstu.
18.maijā, plkst. 10:00 seminārs notiks Daugavpils pilsētas Domes telpās, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils.
31.03.2016 08:05
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanas un māju atjaunošanas līdzfinansējuma programmā var pieteikties dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība, kā arī fiziskā vai juridiskā persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības.
09.12.2014 10:52
Informējam, ka klientu ērtībām papildus SIA "DDzKSU" kasēs tiek uzstādīti POS-termināli (klientiem ir iespēja norēķināties ar bankas kartēm)
06.11.2014 09:50
Maksa par atkritumiem turpmāk tiks sadalīta pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita
16.09.2014 08:38
Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 16.pantu paziņojam:
1. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par to, kādā veidā tiks veikti turpmākie norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā zemāk uzrādīto informāciju par rēķinu apkalpošanas izmaksām (skat.zemāk)
2. Informācija par rēķinu apkalpošanas izmaksām:

25.07.2014 15:32
Paziņojam, ka 2014.gada februāra SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” izrakstītajos rēķinos par komunālajiem pakalpojumiem ūdens starpība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiks aprēķināta, ņemot vērā 2013.gada 17.septembrī pieņemtos grozījumus 2008.gada 9.decembra MK noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.
25.07.2014 15:32
Saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2014.gada 12.martā pieņemto lēmumu Nr.35, no 2014.gada 1.maija stājas spēkā jaunie SIA "Daugavpils ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi
06.11.2013 14:05
DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS PILNVAROJUMA LĪGUMS
10.10.2013 13:46
Informācija par apkures pieslēgšanas un atslēgšanas kārtību
01.06.2012 08:12
CIENĪJĀMIE IEDZĪVOTĀJI, PAMATOJOTIES UZ 2008.GADA 9.DECEMBRA MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM Nr. 1014 25.P. („Katru gadu, līdz 1.aprīlim pārvaldnieks nosūta dzīvokļu īpašniekiem paziņojumu, norādot laiku un vietu, kur var iepazīties ar pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (4.Pielikums).Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma pārvaldnieks minēto pārskatu rakstiski nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam)