10.10.2013 13:46
Informācija par apkures pieslēgšanas un atslēgšanas kārtību