25.07.2014 15:32
Saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2014.gada 12.martā pieņemto lēmumu Nr.35, no 2014.gada 1.maija stājas spēkā jaunie SIA "Daugavpils ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi
  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0.72 EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa;
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0.74 EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa;
  • ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kompleksais tarifs 1.46 EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.