16.09.2014 08:38
Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 16.pantu paziņojam:
1. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par to, kādā veidā tiks veikti turpmākie norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā zemāk uzrādīto informāciju par rēķinu apkalpošanas izmaksām (skat.zemāk)
2. Informācija par rēķinu apkalpošanas izmaksām:

Pakalpojuma veids                            Tieši ar pakalpojuma sniedzēju (ar PVN 21%)

Ūdens un kanalizācija

(SIA "Daugavpils Ūdens")                               EUR 1.62 – 3.28

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana  

(SIA "CleanR")                                                 EUR 3.62

Apkure un karstā ūdens sagatavošana

(AS "Daugavpils Situmtīkli")                             EUR 0.66

 
Gadījumā, ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nepieņems lēmumu par norēķinu kārtību, SIA „DDzKSU” veiks dzīvokļu īpašnieku aptauju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2015.gada 31.janvārim, nesasaucot kopsapulci.