01.06.2012 08:12
CIENĪJĀMIE IEDZĪVOTĀJI, PAMATOJOTIES UZ 2008.GADA 9.DECEMBRA MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM Nr. 1014 25.P. („Katru gadu, līdz 1.aprīlim pārvaldnieks nosūta dzīvokļu īpašniekiem paziņojumu, norādot laiku un vietu, kur var iepazīties ar pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (4.Pielikums).Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma pārvaldnieks minēto pārskatu rakstiski nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam)

”SIA „DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMBNIECĪBAS UZŅĒMUMS”  PAZIŅO, KA AR PĀRSKATU PAR 2011.GADĀ IEKASĒTO UN IZLIETOTO MAKSU PAR DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANU UN APSAIMNIEKOŠANU  (4.PIELIKUMS)  DZĪVOKĻA  ĪPAŠNIEKI  VAR IEPAZĪTIES  SĀKOT AR 2012.GADA 15.APRĪLI  INTERNETA MĀJAS LAPĀ  http://old.dzksu.lv/tame2011/piel4/  VAI PĒC RAKSTISKA IESNIEGUMA.

Ar cieņu,
SIA „DDzKSU” administrācija

Tālrunis izziņām  654-07272