Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100

Publiskie iepirkumi

PIL 9.panta iepirkumi un iepirkumu procedūras

Pretendentu ievērībai!

Vēršam jūsu uzmanību, ka Publisko iepirkumu likuma reglamentēto iepirkumu dokumentācija publicējama Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv

Līguma priekšmets Identifikācijas nr. Termiņš Veids

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Aveņu ielā 39, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/075P 24.04.2024 Cenu aptauja

Koku nozāģēšanas un atzarošanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/074P 22.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/073P 24.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Raiņa ielā 8, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/072P 23.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tautas ielā 49, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai ar autoruzraudzības nodrošināšanu būvdarbu veikšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/071P 23.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 17A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/069P 22.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 17A, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tām) siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/068P 19.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 17A, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/067P 19.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/066P 18.04.2024 Cenu aptauja

Veidlapu izgatavošana un piegāde

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/065P 16.04.2024 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/064P 17.04.2024 Cenu aptauja

2018.gada 07.decembrī Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas “Ēkas fasādes apliecinājuma karte dzīvojamai mājai Miera ielā 143, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa” aktualizācija

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/063P 18.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/062P 17.04.2024 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 39/41, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/061P 15.04.2024 Cenu aptauja

Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 43, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/060P 16.04.2024 Cenu aptauja

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/059P 11.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 66, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tām) siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/058P 16.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles ielā 22, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/057P 15.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 40, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/056P 12.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aveņu ielā 33, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/055P 11.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aveņu ielā 33, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tām) siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/054P 11.04.2024 Cenu aptauja

Elektrisko slēdzeņu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/053P 09.04.2024 Cenu aptauja

Plīts un krāsns čuguna izstrādājumu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/052P 09.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Puškina ielā 92, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/051P 10.04.2024 Cenu aptauja

Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197D, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/050P 09.04.2024 Konkurss

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, gala ārsienu un cokola (zem tām) siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/049P 09.04.2024 Cenu aptauja

Bēniņu telpas konstrukcijas siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/048P 03.04.2024 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 7, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/047P 04.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 86, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/046P 03.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 319B, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/045P 02.04.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/043P 28.03.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 3, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ar autoruzraudzības nodrošināšanu būvdarbu veikšanai

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/042P 26.03.2024 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stacijas ielā 127, Daugavpilī, apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā un bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/041P 26.03.2024 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 68, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes (bez cirkulācijas) sistēmu kapitālais remonts pagrabā (bez demontāžas)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/040P 22.03.2024 Cenu aptauja

Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Aveņu ielā 33, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/039P 20.03.2024 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem dzīvojamā mājā Poligona ielā 58, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/038P 19.03.2024 Cenu aptauja

Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/036P 14.03.2024 Cenu aptauja

Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/035P 12.03.2024 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 33, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/030P 07.03.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 89, Daugavpilī, gala ārsienu un cokola (zem tām) siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/029P 04.03.2024 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/026P 19.02.2024 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10A, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/025P 16.02.2024 Cenu aptauja

Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10B, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/023P 16.02.2024 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes gala ārsienu un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 11/13, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/022P 15.02.2024 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu kapitālais remonts (guļvadi)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/020P 13.02.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, 2.lit. (6. un 7.ieejas), Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/005P 22.01.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/350P 08.01.2024 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Imantas ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/347P 29.12.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurā ielā 29A, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/341P 22.12.2023 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 127, Daugavpilī, energoaudita veikšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/339P 22.12.2023 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 90 (1.lit.), Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/337P 21.12.2023 Cenu aptauja

Apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” objektiem

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/329P 19.12.2023 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 22, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/324P 06.12.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, gala ārsienu un cokola (zem tām) siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/276P 19.10.2023 Cenu aptauja

2017.gada 9.augustā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas “Ēkas fasādes apliecinājuma karte dzīvojamās mājas Grodņas ielā 34, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai” aktualizācija

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/268P 12.10.2023 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 17, Daugavpilī, aukstā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu kapitālais remonts (guļvadi un stāvvadi)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/264P 10.10.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 55, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/224P 30.08.2023 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/208P 18.08.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, gala ārsienu un cokola (zem tām) siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/197P 04.08.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 68, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ar autoruzraudzības nodrošināšanu būvdarbu veikšanai

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/193P 31.07.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 72, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ar autoruzraudzības nodrošināšanu būvdarbu veikšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/166P 11.07.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 8, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/155P 22.06.2023 Cenu aptauja

Jumtiņu remonts dzīvojamai mājai Bauskas ielā 103 (4 ieejas), Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/154P 22.06.2023 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 22, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/121P 30.05.2023 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Butļerova ielā 8, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas renovācija ar cirkulācijas ierīkošanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/103P 16.05.2023 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, aukstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/102P 15.05.2023 Cenu aptauja

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 173, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/100P 15.05.2023 Cenu aptauja

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Vienības ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/238P 15.12.2022 Cenu aptauja

Iekārtu piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā Vienības ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/237P 15.12.2022 Cenu aptauja

Koka logu bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 45, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/220P 22.11.2022 Cenu aptauja

Cokola un balkonu apakšējās daļas atjaunošana dzīvojamai mājai Ģimnāzijas ielā 18, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/216P 14.11.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana pagraba telpā dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 197A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/211P 11.11.2022 Cenu aptauja

Koka ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 45, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/210P 10.11.2022 Cenu aptauja

Kāpņu telpu metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Dobeles ielā 1, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/197P 27.10.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 25, Daugavpilī, pamatu un ārsienas (no Imantas ielas puses) pastiprināšanai, atjaunošanai un siltināšanai

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/170P 15.09.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/166P 13.09.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Kauņas ielā 9, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/165P 13.09.2022 Cenu aptauja

Betona lieveņu remonts dzīvojamai mājai Strādnieku ielā 72, Daugavpilī (1.-4.ieejas kāpņu telpā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/149P 23.08.2022 Cenu aptauja

Metāla pagrabu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 72, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/144P 12.08.2022 Cenu aptauja

Iekārtu piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā Puškina ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/132P 09.08.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/050P 29.03.2022 Cenu aptauja

2019.gada 26.novembrī akceptētas ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības  ielā 5, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai” pārstrāde un autoruzraudzība (būvniecības ieceru realizācijas gadījumā)

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/040P 16.03.2022 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Puškina ielā 101, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/015P 26.01.2022 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu riepu piegāde un montāža

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU-2021/311P 16.11.2021 Cenu aptauja

Kāpņu telpas un koridoru kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Atpūtas ielā 43, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/303P 02.11.2021 Cenu aptauja

Cokola remonts dzīvojamai mājai Ķieģeļu ielā 5, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/227P 25.08.2021 Cenu aptauja

Betona lieveņu remonts dzīvojamai mājai Strādnieku ielā 90, Daugavpilī (1., 2., 3. ieejas kāpņu telpā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/189P 29.07.2021 Cenu aptauja

Betona lieveņu remonts dzīvojamai mājai Strādnieku ielā 92, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/183P 22.07.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentāciju  izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tautas ielā 30, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/164P 19.07.2021 Cenu aptauja

Aizsargapmales remonts dzīvojamai mājai Patversmes ielā 2, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/154P 05.07.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 15, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/132P 16.06.2021 Cenu aptauja

Projekta dokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācijai

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/125P 10.06.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, erkeru un balkonu atjaunošanai 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/117P 04.06.2021 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 68, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

Tāmes

SIA DDZKSU 2021/085P 05.05.2021 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/061P 01.04.2021 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 98, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/056P 29.03.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/049P 17.03.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/044P 15.03.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai un krāsošanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/042P 09.03.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes atjaunošana ar gala ārsienu siltināšanu dzīvojamai mājai Balvu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/031P 17.02.2021 Cenu aptauja

Ēkas Cietokšņa ielā 35, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/002P 18.01.2021 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Parādes ielā 13 (2, 3, 4, 7 ieejas), Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/225P 11.01.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Bauskas ielā 108, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/206P 02.12.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Arodu ielā 18, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/181P 23.10.2020 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Butļerova ielā 4, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/177P 22.10.2020 Cenu aptauja

Aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Patversmes ielā 2, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/170P 15.10.2020 Cenu aptauja

Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma projektēšana, piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājas Krustpils ielā 2, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/085P 30.04.2020 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 26A, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/030P 03.02.2020 Cenu aptauja

Ventizvada remonts dzīvojamā mājā Marijas ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/011P 27.01.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Tautas ielā 84, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/412P 12.12.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī, lodžiju iestiklošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/391P 20.11.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 2, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes  sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/378P 22.10.2019 Cenu aptauja

Balkonu PVC durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā K.Valdemāra ielā 6, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/368P 11.10.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Liela Dārza ielā 3, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/367P 11.10.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Arodu ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/353P 08.10.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Lidotāju ielā 3, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/344P 20.09.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana (3 gab.) dzīvoklī Nr.2 dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 16, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/327P 17.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 195A, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/326P 17.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 35, Daugavpilī, fasādes restaurācija

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/325P 17.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 70A, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/317P 11.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 26, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/315P 11.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura ielā 68, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/314P 11.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/312P 10.09.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts  1.stāvā dzīvojamā mājā Gaismas ielā 5, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/299P 23.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/289P 22.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 8, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

IA DDZKSU-2019/287P 20.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde šķūņa ar kadastra apzīmējumu 05000041706002 Smilšu ielā 18, Daugavpilī, atjaunošanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/285P 20.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 29, Daugavpilī, aizsargapmales remonts 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/283P 19.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 21, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/278P 19.08.2019 Cenu aptauja

Jumtiņu remonts, ieejas mezglu fasādes remonts un krāsošana dzīvojamā mājā A.Graftio ielā 29, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/273P 16.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 41, Daugavpilī, fasādes restaurācija

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/270P 15.08.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku un PVC lodžijas durvju bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Augstā ielā 1, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts_1

Projekts_2

SIA DDZKSU-2019/260P 29.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197D, Daugavpilī, auksta, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures sistēmas izolācijas nomaiņa

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/253P 18.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197A, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/202P 11.06.2019 Cenu aptauja

Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde arkas konstrukcijai starp dzīvojamām mājām Raipoles ielā 10A un Raipoles ielā 10B, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/201P 10.06.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu un gaiteņu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Augsta ielā 1, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/196P 10.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Augstā ielā 1, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/185P 06.06.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 77, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/152 P 26.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 1 (2.ieeja un 4.ieeja), Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/150 P 25.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 4, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/140 P 23.04.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Daugavas ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/072 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/064 P 27.03.2019 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Patversmes ielā 10, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/009 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/356 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Višķu ielā 32, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/353 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla un koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/338 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 7, Daugavpilī, aizsargapmales atjaunošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/336 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 8A, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/334 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Kāpņu telpu un koridora kosmētiskais remonts 1.stāvā dzīvojamā mājā Tukuma ielā 38, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/323 P 15.10.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Stadiona ielā 6A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/317P 12.10.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 101, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/303 P 26.09.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 15, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/275 P 30.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Augsta ielā 3, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņai, jumta pārseguma un mazā jumta virs lodžijām pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/273 P 30.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Tukuma ielā 24, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/271 P 30.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/154 P 20.06.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/050 P 29.03.2018 Cenu aptauja

PVC stiklu pakešu logu uzstādīšana dzīvojamās mājas Atmatas ielā 15, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/031 P 23.02.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/027 P 20.02.2018 Cenu aptauja